* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Số Đối Viettel

Số sim Mạng Giá bán Loại Đặt mua
0329.189.981 Viettel 960.000 Sim đối Mua ngay
0352.192.291 Viettel 960.000 Sim đối Mua ngay
0356.125.521 Viettel 960.000 Sim đối Mua ngay
0356.192.291 Viettel 960.000 Sim đối Mua ngay
0338.625.526 Viettel 960.000 Sim đối Mua ngay
0386.358.853 Viettel 960.000 Sim đối Mua ngay
0386.271.172 Viettel 960.000 Sim đối Mua ngay
0982.922229 Viettel 68.000.000 Sim đối Mua ngay
0988.599995 Viettel 83.000.000 Sim đối Mua ngay
0986.608.806 Viettel 18.000.000 Sim đối Mua ngay
0392.302.203 Viettel 1.100.000 Sim đối Mua ngay
0866.968.869 Viettel 5.400.000 Sim đối Mua ngay
0393.795.597 Viettel 1.100.000 Sim đối Mua ngay
0961.733337 Viettel 23.000.000 Sim đối Mua ngay
0388.591.195 Viettel 3.150.000 Sim đối Mua ngay
0372.385.583 Viettel 1.400.000 Sim đối Mua ngay
0385.985.589 Viettel 2.390.000 Sim đối Mua ngay
0329.675.576 Viettel 1.850.000 Sim đối Mua ngay
0355.90.88.09 Viettel 1.400.000 Sim đối Mua ngay
0337.286.682 Viettel 2.250.000 Sim đối Mua ngay
0337.628.826 Viettel 2.250.000 Sim đối Mua ngay
0375.36.11.63 Viettel 1.400.000 Sim đối Mua ngay
0383.586.685 Viettel 2.250.000 Sim đối Mua ngay
0329.812.218 Viettel 1.400.000 Sim đối Mua ngay